Bestuur

Bestuurssamenstelling 

  • Leta Misigna (voorzitter)
  • Jacque Don (secretaris)
  • Dik Sijs  (penningmeester)

Beloningsbeleid bestuurders/ vrijwilligers

Stichting Dalle Noble Horse werkt met in Nederland alleen met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.