Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Dalle Noble Horse

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Geschiedenis
  3. Hulpvraag
  4. projectomschrijving

4.1  Doelstelling

4.2  Programma’s

4.3  Korte termijn doelen

4.4  Lange termijn doelen

4.5  Doelgroep

4.6  Opvang

4.7  Partnership

4.8  PR

4.9  Tijdsduur project

  1. 1.      Inleiding

Ik (Leta Misigna) ben in 2011 naar Ethiopië geweest en daar ben ik vijf weken gebleven. In die perioden ben ik enkele weken in Addis Abeba (de hoofdstad) geweest en enkele weken in het zuiden van het land: Shassamani, (dit is mijn geboorte plaats) Awasa en Wendogenet.

Ik kom oorspronkelijk uit Ethiopië, en ik woon vierentwintig jaar in Nederland. In de afgelopen jaren ben ik meerdere keren naar Ethiopië geweest. Dierenwelzijn in Ethiopië is altijd aan de magere kant geweest, maar de afgelopen jaren merk ik dat de  kwaliteit van hun leefomstandigheden i.p.v. vooruit juist achteruit is gegaan.

In Addis Abeba, in de buurt van Kaliti, heb ik heel veel gewonde en vermagerde paarden langs de drukke autoweg zien staan. Bij navraag kwam ik er achter waarom de paarden de hele dag op die onveilige plek in die hitte stonden.

De reden hiervan is dat de paarden jarenlang hard hebben gewerkt voor hun eigenaren, en dat de paarden worden gebruikt als vervoer voor mensen. Vooral op de slechte wegen waar de taxi en de bussen niet rijden worden de paarden met een trekwagen ingezet en  behoorlijk overbelast met heel veel mensen die op de trekwagen zitten. Bijvoorbeeld i.p.v. 3 mensen zitten er vaak 5 tot 6 mensen op. Bovendien krijgen de paarden geen rust momenten, en vaak wordt ook vergeten om hun op tijd water en eten te geven, en af te koelen (paarden kunnen heel slecht tegen hitte)

Op het moment dat de paarden heel ziek of zwak worden, worden ze letterlijk aan hun lot overgelaten. Dus deze paarden, ondanks dat ze hard gewerkt hebben en brood hebben verdiend voor hun eigenaren, worden uiteindelijk afgedankt en op straat achter gelaten.

Er zijn ook heel veel blinde paarden aan het werk, de oorzaak van de blindheid is niet bekend, maar hierdoor ontstaan vaak ongelukken.

De hoeven(voeten) verzorging is erg slecht: ze maken de hoef van een oud stukje autoband en met een gewone spijker timmeren ze die onder de voet. Hierdoor lopen heel veel paarden met gewonde voeten.

Er gebeuren vaak ongelukken met paarden die langs de wegen staan en personenauto’s en vrachtwagens. De redenen waarom ze op die drukke autoweg staan is echt triest: doordat ze heel veel wonden hebben, komen er heel veel vliegen op hun af, als de auto’s langs rijden en de wind meenemen worden de vliegen weggejaagd van hun lichaam. Dus de paarden proberen op die manier voor zich zelf te zorgen.

Sommige paarden worden voor minder dan E. 1, – (10 – 20 birr) verkocht om hun te gebruiken als krokodillenvoer. Ze worden naar Arbaminch vervoerd waar de krokodillen Bio- industrie is gevestigd. (krokodillenleer voor export).

Het dierenleed bestaat niet alleen in Addis Abeba, maar overal in het land. Je ziet overal hardwerkende, gewonde en vermagerde dieren in slechte omstandigheden etc.

Ik vond het triest en afschuwelijke om de paarden te zien, die in zulke slechte omstandigheden leven. Daardoor heb ik het besluit genomen om in actie te komen en ervoor te zorgen dat er een opvang en medisch zorg komt.

  1. 2.      Geschiedenis

In Ethiopië leven naar schatting acht miljoen hoefdieren: paarden, ezels en muilezels, en ongeveer drie miljoen ervan zijn de paarden.

De populatie van Ethiopië is momenteel 88 miljoen. Ongeveer 70 % van de alle inwoners van het land is afhankelijk van de landbouw. Dit betekent dat de dieren (koeien, kippen, schapen, geiten, paarden en ezels) heel belangrijk zijn voor de mensen.

De infrastructuur in Ethiopië is op heel veel plaatsen heel slecht, waardoor de wegen voor auto’s onbegaanbaar zijn. Om die reden worden vaak de dieren ingezet voor allerlei werk: Goederen naar de markt brengen, mensen vervoeren van de ene naar de andere wijk of naar de stad en markt etc.

  1. 3.      Hulpvraag

Vanzelfsprekend kunnen dieren niet voor zichzelf opkomen en om hulp vragen. Dat is de verantwoordelijkheid van de mensen. In het bijzondere paarden zijn de kost winaars voor de mensen. Door hun kracht en uithoudingsvermogen kunnen ze heel zwaar werk verrichten, waardoor de eigenaren hun brood kunnen verdienen. Het is dan logische dat deze dieren en goede medisch zorg en opvang verdienen.

  1. 4.      Projectomschrijving

4.1  Doelstelling

De doelstellingen van de Stichting zijn: enerzijds opvang en medische zorg bieden voor zwerfpaarden, en anderzijds mensen bewust maken en leren met respect om te gaan met deze dieren.

4.2  Programma

Stichting Dalle Noble Horse is heel uniek in het land. Er bestaan wel enkele dieren klinieken waar de eigenaren hun gewonde of zieke dieren laten behandelen maar er is geen enkele vorm van opvang, waar de paarden tot hun dood kunnen verblijven. (die op straat aan hun lot worden overgelaten)

Er komt een opvang in Shassamani, waar tien paarden opgevangen kunnen worden.

Acht plaatsen voor paarden die tot hun dood kunnen blijven en de overige twee plaatsen worden gereserveerd voor paarden die nog een eigenaar hebben en aan het werk zijn, maar als ze ziek worden een medisch behandeling kunnen krijgen tot ze goed hersteld zijn.

Paarden die er heel slecht aan toe zijn, en waarvan de overlevingskansen heel klein zijn, worden van hun lijden verlost door ze te laten inslapen.

Voorlichting en educatie geven aan de eigenaren van de paarden. (preventief) is een van de belangrijke aspecten van de Stichting.

4.3  Korte termijn doelen

De paarden van de straat halen en opvang bieden.

Voedsel en water kunnen geven.

De nodige medische zorg bieden.

Ernstig gewond geraakt of ongeneselijke zieke paarden laten inslapen.

Met een mobiele dierenkliniek gratis medische behandeling geven aan de werkpaarden. (preventief)

Voorlichting en educatie geven aan de eigenaren van de werkpaarden.

4.4  Lange termijn doelen (om het project zelfvoorzienend te maken)

1.Toeristische trekplaats: rondleiding, hapjes, drankjes, Ethiopische koffie ceremonie en overnachting bieden aan toeristen.

2. Door samen te werken met alle dierenwelzijn organisaties, op het landelijk niveau te zorgen dat de paarden niet meer op straat belanden. (preventief te werk gaan)

4.5  Doelgroepen

De doelgroepen zijn de paarden van alle leeftijden, die geen eigenaar hebben en ziek en/ of oud zijn.

De paarden die zwaar verwaarloost zijn en op straatleven.

Paarden die in regio Shassamani en omgeving leven.

(in deze omgeving er zijn 500 geregistreerd paarden aan het werk)

4.6 Opvang

Een opvangplaats, waar de paarden direct van de straat gehaald en verplaatst kunnen worden.

De opvang is voorzien van water en elektra.

Dagelijks voedsel aanwezig.

Medische zorg bieden.

Een mobiele kliniek is aanwezig om de gewoonde paarden ter plekke te kunnen behandelen.

4.6  Personeel

Bestuur

Coördinator

Dierenarts

Dierenverzorgers

Bewakers

Vrijwilligers

4.7  Partnership

Het nauw samenwerken met de internationale organisatie Brooke Hospitaal.

“The Brooke house Ethiopia”  En SPANA

4.8 PR

Regelmatig verslag uitbrengen over de stand van zaken van Stichting Dalle Noble Horse.

4.9 Tijdsduurproject

Het realiseren van de opvang voor onbepaalde tijd.

Het realiseren dat een mobiele kliniek aanwezig is.